Menu Výrobci Přejít na filtr

HYDROSEAL 10kg -stěrková hydroizolace ředitelná vodou

obrázky mohou být ilustrační
011016.png
011016.png
Kód výrobku 122000803
Parametry produktu:
Váha
10 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
817 Kč
675 Kč
Expedice:
skladem 12 ks
ks 

Popis

HYDROSEAL je stěrková vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken. Nanesením této hmoty na podklad a po jejím vyschnutí se vytvoří pevný hydroizolační kompozitní povlak.

HYDROSEAL je vhodný pro izolace podzemních základů staveb, bezešvé ochranné povlaky svislých a vodorovných konstrukcí, izolace rovných střech, izolace mezi betonovým základem a nosnou zdí, oprava zestárlých krytin, lepení keramických a terasových dlažeb přímo na Hydroseal , lepení pěnového polystyrenu.

Syntetická vlákna vytvářejí ve směsi výztužnou zpevňující nosnou vložku. Nanesením této hmoty na podklad a po jejím vyschnutí se vytvoří pevný hydroizolační kompozitní povlak, který nahrazuje běžně používané hydroizolační pásy.

Tato hmota má velmi dobré technicko-fyzikální vlastnosti: přilnavost k podkladu, pevnost v tahu, pružnost, vodotěsnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost proti mrazu, odolnost proti stárnutí ve vodě a teple. Při aplikaci vytváří jednolitou hmotu bez nebezpečí nedokonalých spojů. Při postupném nanášení více vrstev dojde k jejich homogennímu spojení.

Aplikace: Štěrkování.

Vydatnost: 3-4 kg/m2, dle požadované tlošťky vrstvy.

Technické postupy 

A/ HYDROIZOLACE NA VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE
Podklad pro provedení svislé a vodorovné izolace (náhrada těžkých lepenek) musí být pevný, na povrchu bezprašný. Provedeme celoplošnou penetraci a po zaschnutí stěrkujeme vrstvu 3 mm.

Po zaschnutí vizuálně zkontrolujeme kvalitu povrchu. Jestliže se objeví nedokonale izolovaná místa, opravíme je přestěrkováním (nové vrstvy se homogenně spojí s předchozími).

Po vyschnutí HYDROSEALU se provede betonáž vodorovné plochy, nebo zahrnutí materiálu ke kolmé stěně stavby.

B/ IZOLACE PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
Provede se podobně jako v bodě A. Základovou desku izolujeme celoplošně. Po ukončení vyzdívky stěny omítneme. Po vyzrání a očištění penetrujeme kolmé i vodorovné plochy a stěrkujeme jako v bodě A. Při přechodu z jedné fasádní formy na druhou není třeba rohy zaoblovat. Kontrolujeme jako v bodě A.

C/ IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS
Při izolaci balkónů a teras postupujeme stejně jako v bodě A. Zde je však nutné stěrku v rohu vytáhnout min. 10 cm na kolmou stěnu.

HYDROSEAL umožňuje opravu balkónů a teras bez bourání původního podkladu. Při opravě se plocha očistí (případně se odstraní vydrolený beton), opláchne vodou a penetruje (viz odstavec příprava podkladu). Po zaschnutí stěrkujeme 3 mm vrstvu a to i na kolmé stěny do výšky min. 10 cm. Při lepení dlažeb nejprve na zaschlou vrstvu HYDROSEALU aplikujeme Adhezní můstek HS a po 24 hod. (při 20o C) dlažbu (obklad) lepíme mrazuvzdorným flexibilním lepidlem tř. C2TE S1.

Na HYDROSEAL je možno nanášet běžné disperzní akrylové barvy (např. Balakryl, Eternal apod.) a většinu syntetických nátěrových hmot (např. Bisil, Krastenol - emaily odolné vůči vodě a UVzáření). Syntetické nátěrové hmoty zde neuvedené doporučujeme předem vyzkoušet.

Soubory ke stažení

 
Příprava podkladu 

ZÁSADY PENETRACE - savý podklad (beton, sádrokarton apod.) nejprve zbavíme prachu a navlhčíme. Pak provedeme penetraci vodou rozředěným Penetračním nátěrem pro Hydroseal (dle savosti podkladu max. do poměru 1:1). Aplikaci Hydrosealu provedeme po zaschnutí pen. nátěru (dle podmínek 1/2 - 4 hod.).

K penetraci podkladu můžeme použít také běžné disperzní penetrační nátěry (např. Sokrat, Hloubkovou penetraci, Maxil Unipen apod.).
Hrubší nebo zvětralé povrchy (a povrchy s méně přídržnou vrchní vrstvou) doporučujeme penetrovat dvakrát.
U venkovních aplikací lze k penetraci použít rovněž rozpouštědlový penetrační nátěr Penetral Alp (podklad musí být suchý), aplikaci Hydrosealu pak provedeme až po 24 hodinách (při 20oC).

POZNÁMKA - hlavním účelem penetračního nátěru je zpevnění vrchních vrstev podkladu a snížení jeho savosti. Toto následně zajišťuje velmi dobrou přídržnost (viz tech. list) Hydrosealu k podkladu.

dot