Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CE 51 EpoxyClean čist. prostředek 1L 2454511

Čistící prostředek

obrázky mohou být ilustrační
cz-ceresit-packshot-front-ce51-1280x1280.jpg
cz-ceresit-packshot-front-ce51-1280x1280.jpg
Kód výrobku 146000481
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
1 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
679 Kč
561 Kč
Expedice:
skladem 1 ks
ks 

Popis Ceresit CE 51

Speciální čistič pro odstranění skvrn, zbytků a znečištění od epoxidových spárovacích hmot ze všech typů keramických obkladů a přírodních kamenů Ceresit CE 51 .

Vlastnosti Ceresit CE 51

 • Vysoce účinný koncentrát
 • Odstraňuje vytvrzené vrstvy a hloubkově čistí hrubou nečistotu
 • K čištění široké škály různých typů znečištění
 • Lze použít i na jemné povrchy jako jemná keramika, sklo a všechny typy přírodních kamenů, včetně i leštěných

Oblasti použití

 • Neředěný prostředek pro účinné odstranění skvrn a zbytků, po použití epoxidových hmot CE 79 / CE 89, a také pro odstranění skvrn na leštěném porcelánu. Zároveň jej lze použít k čištění aplikačního nářadí a nástrojů při zpracování epoxidů.
 • Zředěný (30% vody) je účinný pro efektivní odstranění vosku, mastných zbytků a usazených organických nečistot nahromaděných v průběhu času ze všech kritických povrchů. Odstraňuje nečistoty, které ulpěly v pórech materiálu. Pro pravidelné čištění všech typů povrchů charakterizovaných intenzivními nečistotami, které nelze odstranit pomocí běžně prodávaných čističů, použijte CE 51 zředěný 30% vodou.

Technické informace

 • Teplota pro zpracování: od +5 °C do +35 °C
 • Doba vytvrzování před aplikací: maximálně 24 hodin

Soubory ke stažení

 Pracovní postup

Příprava podkladů

 • Spáry by měly být dostatečně vytvrzené (min. 24 hodin při teplotě 20 - 25 ° C).
 • Hrubé vrstvy, velké zaschlé pryskyřičné kapky nebo přebytečný materiál musí být odstraněny nejprve mechanicky (materiál je snazší odstranit, pokud se zahřeje).

Zpracování

 • V závislosti na typu znečištění a druhu podkladu aplikujte prostředek CE 51 zředěný nebo neředěný přímo na povrch.
 • Nechte čistící prostředek působit asi 10 - 15 minut.
 • Následně po aplikaci setřete povrch bílou plstí nebo pro větší plochy použijte čistící stroj s bílým plstěným kotoučem.
 • Čisticí roztok poté stáhněte pomocí houby, gumové stěrky nebo mokrého vysavače.
 • Nakonec plochu dobře opláchněte čistou vodou a osuštečistým hadrem nebo tkaninou. Nečekejte, až se oplachovací voda odpaří, protože by to mohlo způsobit skvrny na povrchu.
 • Před použitím chraňte dveře, okna, gumová těsnění, nábytek atd., které mohou být škozeny přímým kontaktem s čisticím prostředkem.

 

          1024px-GHS-pictogram-exclam.svg       

      GHS07 - dráždivé látky     

Signální slovo: Nebezpečí

 

 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 - Odstraňte obsah/obal.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

 

dot