Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CE 40 Aquastatic 5 kg

Flexibilní vodotěsná spárovací hmota s technologií Silica Active.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
cz-ceresit-packshot-front-ce40-1280x1280.jpg
cz-ceresit-packshot-front-ce40-1280x1280.jpg

Varianty

Kód výrobku
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
354 Kč
293 Kč
Expedice:
skladem 839 ks

Zvolte prosím VARIANTU produktu

Popis Ceresit CE 40 AQUASTATIC

Voděodolná, flexibilní spárovací hmota s technologií SilicaActive na spárování keramických obkladů a dlažeb, na spáry se šířkou do 8 mm

Vlastnosti Ceresit CE 40 AQUASTATIC

Spárovací hmota Ceresit CE 40 díky technologii SILICA ACTIVE zaručuje:

 • rychlejší dobu vytvrzování u gresových i keramických obkladů a dlažeb
 • zvýšenou odolnost proti poškrábání a vzniku prasklin
 • dokonalou stálost a intenzitu barev bez výkvětů
 • zvýšená odolnost proti houbám a plísním - Trojitá ochrana MicroProtect
 • zvýšená odolnost proti průniku vody (efekt Aquastatic)
 • pro interiér i exteriér, jako např. koupelny, kuchyně, podlahové vytápění, balkóny, terasy
 • vyztužená vláknem
 • snadná aplikace
 • dostupná ve 32 barevných odstínech

Oblasti použití:


Flexibilní spárovací hmota Ceresit CE 40 je obzvlášť vhodná na spárování obkladů a dlažby z keramiky, včetně gresové (nenasákavá), skla, mozaiky, přírodního kamene a mramoru (nenáchylnéh na probarvení)) na stěnách i podlahách. Ceresit CE 40 s inovativní polymerovou technologií Silica Active zaručuje: optimální čas vytvrzení a umývání v případě gresových i keramických dlažeb, vysokou odolnost proti vzniku trhlin a poškrábání a zároveň technologie Color Perfect zabezpečuje trvalou barevnost, dlouholetou vysokou kvalitu a dokonalý vzhled spárovací hmoty. Díky vodoodpudivému efektu Aquastatic zůstávají kapky na povrchu spáry a nevsakují se do její struktury, což zvyšuje odolnost proti plísním a poškození. Tyto vlastnosti dělají spárovací hmotu CE 40 ideálním přípravkem k použití na místech dlouhodobě vystaveným působení vody, jako jsou koupelny, sprchy a kuchyně. Je určená na použití v interiéru i exteriéru, včetně balkonů, lodžií a teras. Zvlášť se doporučuje na kritické podklady, jako je sádrokarton, dřevotříška a plochy s podlahovým vytápěním.

V oblastech s vysokou koncentrací agresivních chemických látek doporučujeme použít epoxidovou spárovací hmotu Ceresit CE 79 UltraPox Color. Dilatační a rohové spáry, spáry v přechodech mezi stěnou a podlahou a okolo sanitární keramiky vyplňte sanitárním silikonem Ceresti CS 25 Microprotect. Na zabezpečení dodatečné ochrany spár a keramických obkladů a dlažby a spár proti znečištění je možné zvýšit hydrofóbnost povrchu použitím silikonového impregnačního nátěru Ceresit CT 10.

Technické informace

 • Poměr míchání:
  • 0,52 l vody na 2 kg (barva bílá)
  • 0,6 l vody na 2 kg (barvy chili, coal)
  • 0,56 l vody na 2 kg (ostatní barvy)
  • 1,3 l vody na 5 kg (barva bílá)
  • 1,5 l vody na 5 kg (barvy chili, coal)
  • 1,4 l vody na 5 kg (ostatní barvy)
 • Teplota spárování: od + 5 °C do +25 °C
 • Doba počátčního zrání: cca 3 min.
 • Doba zpracování: do 1,5 hod.
 • Pochozí po: 6 hod.
 • Tepelná odolnost: od -30 °C do +70 °C
 • Orientační spotřeba: 0,4 kg/m2 na šírku spáry 2 mm a rozměr obkladů 10x10 cm
 • Balení: 2 kg a 5 kg plastové nádoby

Orientační spotřeba pro typizované tloušťky obkladů a dlažeb:

Rozměr obkladů (cm) Šířka spár (mm) Spotřeba CE 40 (kg/m2)
5 × 5 2 0,5
5 × 5 3 0,7
10 × 10 2 0,4
15 × 15 3 0,4
10 × 20 3 0,4
30 × 30 5 0,6

 

Soubory ke stažení

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

dot