Menu Výrobci Přejít na filtr

AgroBio Prášek na mravence ATAK AMP 2MG - 250 g /002139/

Biocid - přípravek k hubení škůdců.

obrázky mohou být ilustrační
_vyr_8852__vyr_822_na-mravence-250g.png
_vyr_8852__vyr_822_na-mravence-250g.png
Kód výrobku 133500079
VýrobceiAgroBio Opava

AgroBio Opava působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje malospotřebitelského balení produktů pro dům a zahradu určených především pro zahrádkáře a drobné zemědělce. Vyrabí produkty určené pro péči o dům a zahradu: produkty na ochranu rostlin, hnojiva, enzymatické a bakteriálnípřípravky, travní směsi, speciální pomocné přípravky, zahradní textilie, umělé travní koberce, doplňky pro dům a zahradu, pracovnírukavice, zahradní nářadí, aj.

Vlastnosti:
Chemické dělení:
Biocid
Parametry produktu:
Váha
0.25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
139 Kč
115 Kč
Expedice:
skladem 25 ks
ks 

Popis biocid Prášek na mravence ATAK AMP

Biocid (z řeckého bio = život + cidó = ničím) je obecně látka používaná k hubení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů ve všech oblastech lidské činnosti.

Zbavte se škůdců doma i na zahradě! Nekontrolovaní škůdci dokážou za pár dní zlikvidovat vaši úrodu nebo zamořit celý byt. Ve Stavebninách Janík prodáváme kvalitní a osvědčené biocidy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Vlastnosti biocidu Prášek na mravence ATAK AMP

Prášek na mravence ATAK AMP jsou mikrogranule pro okamžité hubení mravenců s dlouhodobým působením (až 90 dnů po aplikaci). Je bez zápachu. Lze jej aplikovat 3 různými způsoby: postřikem, posypem nebo kropením. Účinkuje na všechny druhy mravenců. Účinná látka: acetamiprid 2 g/l. (Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.)

 

Soubory ke stažení 

 Oblast použití

Mravenci - Hubení - Dle návodu - Posyp, Postřik, Zálivka - duben, květen, červen, červenec, srpen, září
Poznámka: Posyp 20 g/m2, postřik 100 g/l vody, kropení 20 g/l vody. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Bezpečnostní pokyny 

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle předpisů.

dot