Menu Výrobci Přejít na filtr

Základní nátěr Ceresit CT 16 3,33 L

Základní nátěr pro ošetření podkladu před aplikací všech omítek (výjma silikát.)

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CT16-packshot-ECObucket-pl.png
CT16-packshot-ECObucket-pl.png
Kód výrobku 147000006
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
329 Kč
272 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 329 Kč
Expedice:
skladem 101 ks
ks 

Popis Ceresit CT 16 Základní nátěr

Ceresit CT 16 slouží jako základní nátěr výztužné vrstvy s armovací sítí v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Je vhodný také pro nátěry tradičních omítek, betonů a pevných nátěrů. CT 16 snižuje savost podkladu. Obsahuje minerální plnivo, které zajiš_uje zdrsněný povrch vytvrzeného nátěru pro dobrou přilnavost následných vrstev a vysokou odolnost proti obrusu. Sjednocuje povrch, zvyšuje přilnavost omítek, stěrek a nátěrových hmot, má velmi dobrou schopnost krytí a zamezuje vzniku výkvětů a skvrn na probarvených akrylátových, silikonových nebo minerálních omítkách. Doporučujeme použití nátěru CT 16 v odstínu odpovídajícím barvě omítky. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Pro povrchovou úpravu pevnosti nasákavých podkladů použijte hloubkovou penetraci Ceresit CT 17.

Vlastnosti Ceresit CT 16 Základní nátěr

  • usnadňuje nanášení omítek
  • zvyšuje přilnavost k podkladu
  • vodovzdorný
  • velmi dobrá krycí schopnost
  • pro nanášení malířským válečkem nebo štětcem
  • připravený k okamžitému použití

Pracovní postup

 

Obsah balení by se měl promíchat. Nepoužívejte zrezivělé nádoby nebo nářadí. Barvu neřeďte! Doporučuje se aplikovat jednu vrstvu CT 16 pomocí válečku nebo štětky. Doba schnutí je cca 3 hodiny. Nářadí a čerstvé skvrny omyjte vodou.

step-1_ct15&ct16 

Soubory ke stažení

 

H301 - Toxický při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H331 - Toxický při vdechování.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

dot