Menu Výrobci Přejít na filtr

SOUDAL Lepidlo Vapourseal na parozábrany 310 ml /4301210/

Speciální pružně plastický lepicí tmel bázi akrylových polymerů.

obrázky mohou být ilustrační
vapourseal.jpg
VAPOURSEAL_APLIKACE_VIZ.jpg
vapourseal.jpg
VAPOURSEAL_APLIKACE_VIZ.jpg
Kód výrobku 144200077
VýrobceiSoudal

Belgická značka SOUDAL je od svého vzniku zárukou kvality a nositelem nových směrů ve vývoji produktů pro stavební průmysl. Široký sortiment výrobků – polyuretanových pěn, tmelů, lepidel, stěrkových hmot, autoproduktů, přísad do stavebních hmot a řady dalších - poskytuje komplexní řešení nejen pro běžné opravy a stavební práce, ale i pro profesionální aplikace zpracovatelských firem.

Parametry produktu:
Váha
0.50 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
245 Kč
202 Kč
Expedice:
skladem 18 ks
ks 

Popis Lepidlo Vapourseal na parozábrany 310 ml

Speciální pružně plastický lepicí tmel bázi akrylových polymerů. Určen ke spojování všech typů parotěsných zábran, vzduchotěsné a parotěsné tmelení spojů Soudal Okenních folií v rámci Soudal Window System.

Vlastnosti Lepidlo Vapourseal na parozábrany 310 ml

  • vzduchotěsný a parotěsný
  • vynikající přilnavost na všechny typy parotěsných zábran
  • vysoká přilnavost na polyetylén a polypropylén
  • odolává působení UV záření

Příklady použití

  • parotěsné a vzduchotěsné spoje parozábran
  • dotmelování spojů a lepení Soudal Okenních fólií v rámci SWS
  • vzduchotěsné spoje většiny stavebních materiálů
  • těsnění spojů přilehlých konstrukcí

             1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

            GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P321 - Odborné ošetření (viz ... na štítku).

P333+313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot