Menu Výrobci Přejít na filtr

Schlüter izolační páska Kerdi 200 (šířka 1000 mm)

Izolační pás z měkkého polyetylénu - cena za bm.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
3239__f-1a18910ed0f793141c551958f9333b3f.jpg
3250__f-1db3f1c19ef97316be0be7c17e9ec68f.jpg
3262__f-1db3f1c19ef97316be0be7c17e9ec68f.jpg
3263__f-1db3f1c19ef97316be0be7c17e9ec68f.jpg
ss_prod_kerdikeba_r_rdax_55.jpg
3239__f-1a18910ed0f793141c551958f9333b3f.jpg
3250__f-1db3f1c19ef97316be0be7c17e9ec68f.jpg
3262__f-1db3f1c19ef97316be0be7c17e9ec68f.jpg
3263__f-1db3f1c19ef97316be0be7c17e9ec68f.jpg
ss_prod_kerdikeba_r_rdax_55.jpg
Kód výrobku 601280013
VýrobceiSchlüter

Systémová řešení pro izolaci, separaci, odvodnění a kročejovou izolaci dlažeb.

Parametry produktu:
Váha
0.10 kg
Cena s DPH za bm:
Cena bez DPH za bm:
408 Kč
337 Kč
Expedice:
skladem 452 bm
bm 

Použití a funkce Schlüter izolační páska Kerdi 200 (šířka 1000 mm)

Schlüter-KERDI je izolační pás z měkkého polyetylénu, překrývající drobné trhlinky, oboustranně opatřený speciální střiží sloužící k účinnému zakotvení do lepidla na lepení dlažby nebo obkladů.

Pro usnadnění řezání je Schlüter-KERDI opatřen na jedné straně rastrem pro řezání. Kromě údajů o zbývajícím množstvím je vyznačena minimální šířka spojů přeplátováním 5 cm - pro lepení pásů navzájem.

Schlüter-KERDI byl vyvinut jako kontaktní izolace ve spojení s obkladem a dlažbou a lze jej použít v souladu s normami pro izolace DIN 18531*, DIN 18534 a DIN 18535*, které platí v Německu. Třídy namáhání účinky vodou dle DIN 18534: W0-I až W3-I*. Schlüter-KERDI dále má stavebně technické osvědčení (abP). Třída vlhkostního namáhání dle ZDB: 0 až B0, A, B a C.

Schlüter-KERDI má dle ETAG 022 (kontaktní izolace) evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment) a je označen značkou CE.

* S osvědčením abP a/nebo v souladu s ETA dle ETAG 022. Více informací k použití a zpracování poskytne v případě potřeby naše oddělení aplikační techniky.

Lze nanášet i jiné vhodné stěrkovatelné obkladové materiály nebo omítkové vrstvy.

Schlüter-KERDI-DS je izolační pás a parotěsná zábrana v těsném spojení s obkladem a dlažbou, určený pro použití např. v plaveckých halách, zařízeních wellness a v průmyslových provozech se zvýšenou vlhkostí vzduchu.

Parotěsné zábrany mohou být vhodné i u podkladů, citlivých na vlhko, jako je např. dřevo, sádrokarton a sádrová omítka. Jako doplňky nabízíme hotové vnitřní kouty a vnější rohy, jakož i manžety pro průniky potrubí.

Kromě KERDI jsou k dispozici i vnitřní kouty a vnější rohy, jakož i manžety pro průniky potrubí Schlüter-KERDI-KM resp. -KERDI-MV. Pro instalace, u kterých se zátky nacházejí v úrovni izolace a u kterých se má později instalovat prodloužení, lze dodat sady Schlüter-KERDI-PAS, které se skládají z manžety KERDI-MV a ze speciálního plastového pouzdra. Pro izolování spojů nebo pro vytváření rohů a soklů jsou nabízeny pásky Schlüter-KERDI-KEBA (páska) o šířkách 8,5/12,5/15/18,5 a 25 cm.

K izolaci dilatačních spár v ploše i koutech slouží Schlüter-KERDI -FLEX o šířkách 12,5 cm nebo 25 cm.

Zpracování Schlüter izolační páska Kerdi 200 (šířka 1000 mm)

 • Podklad musí být čistý, rovný a nosný. Případné vyrovnání je nutno provést před pokládkou Schlüter-KERDI.
 • Volba lepidla, kterým se Schlüter- KERDI lepí, se řídí druhem podkladu. Lepidlo musí přilnout k podkladu a musí se mechanicky ukotvit v nosné střiži Schlüter-KERDI. U většiny podkladů lze použít hydraulicky tuhnoucí lepidlo pro tenkovrstvé lepení. V případě potřeby je nutno zkontrolovat snášenlivost jednotlivých materiálů.Při použití obkladových materiálů s délkou strany ≥ 30 cm doporučujeme pro rychlé vytvrzení a vyschnutí lepidla, lepidlo na obklady a dlažbu s krystalickou vazbou vody.
  Poznámka: U oblastí, které vyžadují „Ověření stavebně technické přípustnosti" platné v Německu, je nutné používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Jejich seznam si lze vyžádat na adrese uvedené na tomto technickém listu.
 • Malta pro tenkovrstvé lepení se na podklad nanáší ozubenou stěrkou (doporučené rozměry 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm).
 • Na míru předem nastříhané pásy Schlüter-KERDI se celoplošně uloží nosnou střiží do nanesené vrstvy lepidla. K zatlačení se doporučuje hladká strana ozubené stěrky nebo hladítka, kterou se pás KERDI napříč přitlačuje k podkladu. Je nutno zabránit vzniku vzduchových bublinek a dodržet otevřenou dobu pro zpracování lepidla.
 • Pásy KERDI je nutno navzájem přilepit přeplátováním min. 5 cm nebo spojit na sraz a přelepit zplna páskou Schlüter-KERDI- KEBA s použitím těsnícího lepidla Schlüter-KERDI-COLL-L.
 • Pro vnitřní kouty a vnější rohy je nutno používat předpřipravené Kerdi rohy a kouty. Pro napojení koutů a rohů je nutno pásky Schlüter-KERDI-KEBA přilepit odpovídajícím způsobem. Průniky potrubí se přelepí manžetou Schlüter-KERDI- KM. Lze vytvářet i funkční napojení na vestavěné díly. V závislosti na konkrétní situaci lze pro vytvoření těsného napojení na vestavěné díly přilepit Schlüter-KERDI, -KERDI-KEBA nebo -KERDI-FLEX pomocí Schlüter-KERDI-FIX (viz technický list výrobku Schlüter-KERDI-FIX).
  6.a. Průniky potrubí se přelepí manžetou KERDI-KM nebo KERDI-MV (manžety pro potrubí).
  Alternativně je k dispozici sada KERDI-PAS, která se skládá z plastového pouzdra a z manžety KERDI-MV. Manžeta s plastovým pouzdrem se položí okolo zátky tak, aby bylo po demontáži plastového pouzdra možné bezpečně utěsnit později instalované prodloužení.
 • K napojení podlahových vpustí pro tenkovrstvé lepení se použije přířez ze Schlüter-KERDI o rozměru 50 x 50 cm, který se zplna zatlačí do lepidla naneseného na přírubu vpusti. Navazující sousední pás Schlüter- KERDI se zplna přilepí k přířezu s cca 10 cm odstupem od vpusti, a to bez vzduchových bublin.

 Upozornění k odvodnění podlahových ploch :
 Schlüter-KERDI-DRAIN a Schlüter- KERDI-LINE tvoří speciální odvodňovací systém vhodný pro připojení na kontaktní izolace. Schlüter-KERDI lze rychle a spolehlivě připojit použitím Schlüter-KERDI manžet.

 • Nad stávajícími dilatačními spárami nebo objektovými dilatacemi je nutno Schlüter-KERDI rozdělit a vzniklou spáru přelepit páskou Schlüter- KERDI-FLEX. Schlüter-KERDI-FLEX se používá i u koutových dilatací. Alternativně lze zde použít pásku Schlüter-KERDI-KEBA, když se na ni vytvoří odpovídající smyčka.
 • Jakmile je kompletní kontaktní izolace se všemi přesahy, rohy, kouty a spoji těsně slepená, lze začít s pokládkou obkladu nebo dlažby. Technologická přestávka není nutná.
 • Obkládačky nebo dlaždice se pokládají zplna a bez dutin do tenké vrstvy hydraulicky tuhnoucího lepidla, které se nanáší přímo na Schlüter-KERDI.

Pro chemicky namáhané obklady a dlažby je nutno používat vhodná epoxidová lepidla a spárovací hmoty.

V oblastech, které mají být provedeny dle shody CE nebo dle abP (Stavebně technické osvědčení) je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o tenkovrstvých lepidlech a příslušná osvědčení si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listu.

Varianty produktu na stránkách výrobce (klikni).

Materiál Schlüter izolační páska Kerdi 200 (šířka 1000 mm)


Schlüter-KERDI 200 je polyetylenový pás vhodný jako kontaktní izolace s hodnotou parozábrany sd = 5,15 m.

Schlüter-KERDI-DS je speciální polyetylénový pás vhodný jako kontaktní izolace a parotěsná zábrana s hodnotou parotěsnosti sd vyšší než 100 m, která z hlediska stavební fyziky platí pro parotěsnou zábranu. Izolační pás má tloušťku 0,5 mm a obsahuje aditiva zabraňující pronikání vodní páry.

Materiál je fyziologicky nezávadný. Při likvidaci zbytků obou typů materiálu nevzniká nebezpečný odpad. Polyetylén není dlouhodobě odolný proti UV záření, a proto je třeba se vyvarovat delšímu skladování na přímém slunci.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Schlüter-KERDI je vodotěsná a odolná proti obvyklému chemickému namáhání, které běžně vzniká ve spojitosti s keramickým obkladem a dlažbou. Schlüter-KERDI je odolná proti stárnutí, nehnije a je velmi pružná.

Kromě toho je odolná proti vodným roztokům solí, kyselin a zásad, mnohým organickým ředidlům, alkoholům a olejům. Odolnost proti namáhání ve zvláštních případech lze zjistit po udání očekávané koncentrace, teploty a doby působení.

U podkladů, na které má být Schlüter- KERDI přilepena, musí být překontrolována rovinnost, stabilita a vlhkost. Překážky znemožňující kvalitní spojení s podkladem musí být odstraněny.

Schlüter-KERDI se používá pro podklady obkladů a dlažeb, které musí být chráněny před vlhkostí a jinými škodlivými látkami např. v mokrých provozech jako jsou koupelny, hromadná sprchovací zařízení, přilehlé prostory bazénů, ale také v průmyslových provozech např. v potravinářství, pivovarech nebo mlékárnách.

U takových objektů je proto vždy nutná zvláštní konzultace.

Soubory ke stažení

Video návod

dot