Menu Výrobci Přejít na filtr

Ochrana skla před vodním kamenem RAVAK-ANTICALK CONDITIONER 300ml /B32000000N/

Ochranná vrstva na sklo - Koupelnový čistící prostředek - ochrana skla

obrázky mohou být ilustrační
anticalc.jpg
anticalc.jpg
Kód výrobku 502200697
VýrobceiRavak

Český výrobce koupelnového vybavení je na trhu více než dvacet let, díky dlouholetým zkušenostem ve výrobě, se řadí mezi prestižní výrobce v tomto odvětví. Ravak nabízí akrylátové vany, sprchové kouty a dveře, hydromasážní systémy, umyvadla, nábytek, vodovodní baterie, příslušenství a mnoho dalších designových doplňků a koupelnového vybavení.

Parametry produktu:
Váha
0.31 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
262 Kč
217 Kč
Záruka
24 měsíců
Doporučená cena vč. DPH
308 Kč
Expedice:
skladem 10 ks
ks 

Popis Ochrana skla před vodním kamenem RAVAK-ANTICALK CONDITIONER

Velká část běžných desinfekčních a čisticích prostředků obsahuje chlor či jiné agresivní látky, které mohou sanitární výrobky ve vaší koupelně nenávratně poškodit. Proto firma RAVAK vyvinula vlastní koupelnovou kosmetiku, jejíž účinky jsou pravidelně testovány a firma nese za jejich funkčnost a nezávadnost plnou záruku. Anticalc Condicioner Obnoví ochranu skla proti usazování vodního kamene.

Sklo důkladně vyčistěte a odmastěte saponátovým přípravkem RAVAK Cleaner. Na vnitřní stranu naprosto čistého a suchého povrchu skel naneste suchou textilií přípravek RAVAK AntiCalc Conditioner a rozleštěte do sucha. Sklo znovu získá vodoodpudivé vlastnosti a během dalšího období (zhruba 3 měsíce podle tvrdosti vaší vody) bude vyžadovat jen běžnou údržbu saponátovým odmašťovacím prostředkem RAVAK Cleaner. Při správném a pravidelném používání přípravku AntiCalc® Conditioner poskytujeme záruku na plnou funkčnost systému RAVAK AntiCalc® 10 let. Bez pravidelné údržby se životnost vrstvy AntiCalc snižuje na 3 měsíce až 2 roky.

Vlastnosti Ochrana skla před vodním kamenem RAVAK-ANTICALK CONDITIONER

  • obsah: 300 ml
  • účel: na skleněné výplně sprchových koutů, vanové zástěny a skleněné dveře opatřené ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc®

 

Soubory ke stažení

 

    
  GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví                 

 GHS02 - hořlavé látky        

Signální slovo: Nebezpečí

 

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P210
- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P241
- Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/...] zařízení do výbušného prostředí.
P242
- Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P370+P380+P375 - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

 

dot