Menu Výrobci Přejít na filtr

Dr.Schutz - PU čistič 750 ml

Čistící přípravek na podlahy.

obrázky mohou být ilustrační
Dr.Schutz - PU cistic 750 ml_.png
Vinylova plovouci podlaha.jpg
mop.png
b96297000a3a67fa_800x800ar.jpg
interier-THX-1-e1458821266971.jpg
Dr.Schutz - PU cistic 750 ml_.png
Vinylova plovouci podlaha.jpg
mop.png
b96297000a3a67fa_800x800ar.jpg
interier-THX-1-e1458821266971.jpg
Kód výrobku 445000147
VýrobceiDr.Schutz

Společnost Schutz® ​​Group je v Evropě číslo 1 v oblasti renovace, ošetřování a čištění podlahovin.

Parametry produktu:
Váha
1 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
260 Kč
215 Kč
Expedice:
skladem 15 ks
ks 

Popis Dr.Schutz - PU čistič 750 ml

Čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU nátěrem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů. Čištění bez tvorby zbytkového ošetřovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. Možno používat ve všech typech čistících automatů.

Oblasti použití: Všechny podlahoviny s výrobní PU-/PUR-úpravou povrchu nebo ošetřené Dr. Schutz PU Systémem – tj. PVC, Linoleum nebo kaučuk (guma).

Použití Dr.Schutz - PU čistič 750 ml

Čištění po ukončení pokládky:
Hrubé nečistoty zamést nebo vysát. Na silné znečištění zředit PU-čistič s vodou v poměru 1:10 (1 litr na 10 litrů vody), při malém znečištění je možno koncentraci zvýšit podle stupně znečištění povrchu. Čistící roztok nanést na podlahovinu a po krátké době působení povrch vydrhnout kartáčem. U velkých ploch použít jednokotoučový rotační stroj SRP 1 s červeným padem nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. Vysavač PS 27) nebo stáhnout gumovou stěrkou a odsát širokými savými mopy. Následně celou plochu přečistit čistou vodou až do úplné neutralizace.

Běžné čištění:
PU-čistič zředit s vodou v poměru 1: 200 (50 ml na 10 litrů vody) a podlahu tímto roztokem vytřít. Při použití
v čistících automatech může být koncentrace zvýšena až na 1 : 400 (25 ml na 10 litrů vody).

Upozornění: Citlivé a choulostivé povrchy (např. dřevo, kov) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku.

Spotřeba: Čištění po ukončení pokládky: cca 2 litry na 100 m2, Běžné čištění: cca 0,1 litru na 100 m2

Soubory ke stažení

Video Dr.Schutz

       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

      GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal...

dot