Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN odstraňovač asfaltu DISTYK EU 400 ml /TA50101DEU/

Dokonale a rychle odstraňuje asfalt, živice a dehet.

obrázky mohou být ilustrační
odstranovac-asfaltu-asphalt-remover.jpg
odstranovac-asfaltu-asphalt-remover.jpg
Kód výrobku 144507032
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.40 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
99 Kč
82 Kč
Doporučená cena vč. DPH
119 Kč
Expedice:
skladem 7 ks
ks 

Popis DEN BRAVEN odstraňovač asfaltu DISTYK EU 400 ml /TA50101DEU/

Vysoce účinný prostředek na odstraňování asfaltu, dehtu z mnoha automobilových povrchů, skla, textilu, gumy.

Vlastnosti DEN BRAVEN odstraňovač asfaltu DISTYK EU 400 ml /TA50101DEU/

  • Odstraňuje asfalt, dehet z různých povrchů
  • Odstraňuje nečistoty jako např. Lepidla, tmely, oleje, tuky, silikon, vosk, parafín, tiskařské barvy a další
  • Okamžitě použitelný
  • Snadné použití

Soubory ke stažení DEN BRAVEN odstraňovač asfaltu DISTYK EU 400 ml /TA50101DEU/

      GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví           1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

    GHS02 - hořlavé látky           GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P410+412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot