Menu Výrobci Přejít na filtr

Čistič chromovaných povrchů RAVAK-CLEANER CHROME 500ml /X01106/

Čistící přípravek - Koupelnový čistící prostředek - čistič baterií

obrázky mohou být ilustrační
cleaner-chrome.jpg
cleaner-chrome.jpg
Kód výrobku 502200699
VýrobceiRavak

Český výrobce koupelnového vybavení je na trhu více než dvacet let, díky dlouholetým zkušenostem ve výrobě, se řadí mezi prestižní výrobce v tomto odvětví. Ravak nabízí akrylátové vany, sprchové kouty a dveře, hydromasážní systémy, umyvadla, nábytek, vodovodní baterie, příslušenství a mnoho dalších designových doplňků a koupelnového vybavení.

Parametry produktu:
Váha
0.58 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
145 Kč
120 Kč
Záruka
24 měsíců
Doporučená cena vč. DPH
170 Kč
Expedice:
skladem 5 ks
ks 

Popis Čistič chromovaných povrchů RAVAK-CLEANER CHROME

Velká část běžných desinfekčních a čisticích prostředků obsahuje chlor či jiné agresivní látky, které mohou sanitární výrobky ve vaší koupelně nenávratně poškodit. Proto firma RAVAK vyvinula vlastní koupelnovou kosmetiku, jejíž účinky jsou pravidelně testovány a firma nese za jejich funkčnost a nezávadnost plnou záruku. Vyvarujte se používání neodzkoušených čisticích prostředků ve vaší koupelně! Koupelnu šetrně očistí, ale neohrozí nejrůznější použité materiály, které by jinak mohl nevhodně zvolený čistící prostředek nenávratně poškodit. Účinky našich čistících prostředků jsou pravidelně testovány a za jejich funkčnost a nezávadnost neseme plnou záruku. Účinný a šetrný při čištění vodovodních baterií a všech chromovaných povrchů.

Vlastnosti Čistič chromovaných povrchů RAVAK-CLEANER CHROME

  • obsah: 500 ml
  • účel: na mastnotu, vodní usazeniny a spáry v koupelně
  • použití: Používejte bez omezení v rámci běžné denní údržby.

 

Soubory ke stažení

 

    
  1024px-GHS-pictogram-exclam.svg                 

 GHS07 - dráždivé látky        

Signální slovo: Varování

 

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

dot