Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CT 84 Express/Plus polyuretanové lepidlo 850ml+ ZDARMA Pistole ke 12ks 1555587/2599444

PU lepidlo určeno pro lepení izolačních desek z EPS / XPS.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CT84_850ml_CZSK_2020.jpg
CT84_850ml_CZSK_2020.jpg
Kód výrobku 146000432.OV
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
0.90 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
244 Kč
202 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 244 Kč
Expedice:
skladem 467 ks
ks 


Akce pistole zdarma platí pouze pro Ostravskou pobočku.

Popis Polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 Express/Plus 850 ml

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo pro lepení polystyrénových desek v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS)

Základní informace Polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 Express/Plus 850 ml


Polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 Express je určeno k lepení polystyrénových desek v exteriéru v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm. Ceresit CT 84 Express je určeno k použití při provádění zateplovacích prací u novostaveb nebo při rekonstrukcích stávajících objektů.

Již po cca 2 hodinách od nalepení polystyrénových izolačních desek je možno přistoupit k jejich přebroušení, montáži hmoždinek a následnému přestěrkování armovací sítě použitím stěrkových hmot Ceresit CT 85, Ceresit CT 87 nebo Ceresit ZU.

Polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 je též určeno pro lepení desek EPS a XPS pěnového polystyrénu k podkladům, jako jsou keramické cihly, beton, dřevo, OSB desky, stavební ocel, betonové tvárnice, sklo, bitumen, asfaltové izolační pásy, asfaltové penetrace a suché zdivo za normálních nebo nižších teplot.

Více informací o polyuretanovém lepidle Ceresit CT 84 Express naleznete ve specializované prezentaci ct84express.ceretherm.cz.

Vlastnosti Polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 Express/Plus 850 ml

  • Výtěžnost: až 10 m2 –až o 100 % více než u tradičních cementových lepidel
  • O 15 % vyšší lepivá síla než u tradičních cementových lepidel
  • Nízkoexpanzní
  • Kotvení po cca 2 hod. – urychluje zateplovací práce. Při použití CT 84 a systému Ceresit Ceretherm Express zaberou zateplovací práce až o 5 dní méně
  • Zpracovatelné od 0 °C a i při vysoké vlhkosti – výjimečně vhodné pro práce prováděné při nízké teplotě, kdy se doba schnutí cementových lepidel výrazně prodlužuje
  • Ideální pro zateplovací systémy (ETICS) – 1 m2 polystyrénových desek je lepen pouze 100g lepidla CT 84, namísto 5 kg obvyklých pro cementová lepidla
  • Zlepšené tepelně izolační schopnosti – CT 84 má oproti tradičním cementovým lepidlům tepelně izolační vlastnosti podobné pěnovému polystyrénu

* ve srovnání s běžným cementovým lepidlem

 

Ceresit Colours of Nature®

Příprava PU lepidla
Několik sekund nádobu důrazně protřepejte, odstraňte uzávěr ventilu a našroubujte na nádobu pistoli tak, aby ventil směřoval vzhůru. Pozor! Ventil na pistoli byste měli kroucením odstranit. Po našroubování nádoby byste ventil pistole měli otevřít a stisknutím spouště by mělo lepidlo vytékat. Před připevněním EPS připevněte startovací pásy. CT 84 byste měli nanášet pistolí drženou s nádobou směrem vzhůru, s dodržením vzdálenosti mezi pistolí a deskou, aby bylo možné lepidlo správně nanášet.
Aplikace PU lepidla
V případě připevňování izolačních panelů v rámci doplňkového tepelně-izolačního systému aplikace CT 84 by měla být prováděna po obvodu desky, ze vzdálenosti asi 2 cm od okraje a v jednom pásu přes střed desky, rovnobězně s delšími stranami. Při lepení izolačních panelů pro tepelnou izolaci základů aplikujte CT 84 v 5 svislých pásech rovnoběžně s kratšími stranami desky, ve vzdálenosti asi 2 cm od okraje.
Připevnění izolačních desek
Ihned přitiskněte desku na stěnu a podržte ji dlouhým hladítkem, na které vyvíjejte mírný tlak. Hladkost povrchu desek EPS lze upravit do 20 minut po jejich připevnění pomocí dlouhého hladítka.

step-1-1

step-2-1

step-3

 

Soubory ke stažení

Video 

 

   GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg       1024px-GHS-pictogram-silhouette.svg

GHS02 - hořlavé látky       GHS07 - dráždivé látky     GHS08 - látky nebezpečné 
                                                                                           pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H373 - Může způsobit poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P501 - Odstraňte obsah/obal.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

 

 

dot