Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CT 17 5 L /2005226/

Hloubkový penetrační nátěr

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CT17_5l.jpg
CT17_5l.jpg
Kód výrobku 146000665
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
449 Kč
371 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 448 Kč
Doporučená cena vč. DPH
469 Kč
Expedice:
skladem 267 ks
ks 

Popis Ceresit CT 17

Hloubkový penetrační nátěr Ceresit CT 17 pro ošetření nasákavých podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot.

Vlastnosti Ceresit CT 17

  • na všechny savé podklady
  • zpevňuje povrch
  • zpevňuje povrchy
  • snižuje savost podkladu
  • zvyšuje přilnavost
  • možnost aplikovat obklady a dlažbu na cementové a vápenno-cementové podklady už po 15 minutách
  • žlutá barva
  • paropropustný
  • ulehčuje nanášení následných vrstev, např. lepidel, barev, tmelů, plniv, konečných povrchových úprav, podlah

Oblasti použití Ceresit CT 17

Pro penetrační nátěry podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažby, vyrovnáváním podlah, stěrkováním, malováním, natíráním a lepením izolačních desek. Penetrační nátěr CT 17 účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost a snižuje nasákavost. Pro použití na všechny nasákavé podklady, jako omítky, betony, potěry, podklady sádrové, anhydritové a pórobetonové, dřevovláknité desky a sádrokarton. Nátěr způsobuje žlutavé zabarvení podkladu. Neobsahuje rozpouštědla. Nelze použít pro impregnaci sádrovláknitých materiálů proti působení vlhkosti.

Pracovní postup Ceresit CT 17

Před aplikací CT 17 vyzkoušejte nosnost a pevnost podkladu. Očistěte povrch a odstraňte případný prach. Nátěr CT 17 je připraven k okamžitému použití a lze jej nanášet štětkou nebo válečkem.

step-1-1

Aplikační videa

Příprava povrchu pro stěny před kladením obkladů

Doplňková ochrana betonu

Soubory ke stažení

 
H301 - Toxický při požití.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H331 - Toxický při vdechování.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; Směs isothiazolinonů (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

dot