Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CN 94 1 L /2082986/

Speciální penetrační nátěr

obrázky mohou být ilustrační
CN94_1l_new.jpg
CN94_1l_new.jpg
Kód výrobku 146000668
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
1 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
284 Kč
235 Kč
Expedice:
skladem 72 ks
ks 

Popis Speciální penetrační nátěr Ceresit CN 94

Speciální penetrační nátěr Ceresit CN 94 pro ošetření savých i nesavých podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot

Vlastnosti Speciální penetrační nátěr Ceresit CN 94

  • pro OSB desky a stávající obklady
  • na kritické podklady
  • zpevňuje povrch podkladu
  • zajišťuje vysokou přídržnost
  • pro podklady savé i nesavé
  • umožňuje ředění s vodou v poměru 1 : 3 pro savé podklady
  • rychleschnoucí

Oblasti použití Speciální penetrační nátěr Ceresit CN 94

Pro penetraci podkladů v interiéru i exteriéru před aplikací vyrovnávacích hmot, lepidel a utěsňovacích stěrek proti vlhkosti. Může byt nanášen na plochy podlah i stěn, na podklady savé i nesavé. Nátěr zpevňuje povrch podkladu, omezuje jeho savost a zvyšuje přídržnost dalších vrstev. Je možno jej aplikovat na podklady, jako jsou anhydrit, cementové potěry, podlahové a montážní desky, dřevotřísky a OSB desky, vyrovnávací hmoty, stávající obklady a dlažba, tradiční omítky, pórobeton, sádrové podklady, cementové potěry včetně potěrů s podlahovým vytápěním. V interiéru také pro penetraci kritických podkladů, jako jsou potěry s těžko odstranitelnými zbytky lepidel, glazované keramické obklady a dlažbu, disperzní a epoxidové nátěry.

Pracovní postup Speciální penetrační nátěr Ceresit CN 94

Před použitím důkladně protřepejte a poté CN 94 smíchejte s vodou v poměru 1 díl CN 94 k 3 dílům vody (při použití na dřevěných podkladech a tmelových asfaltových potěrech v kombinaci s podlahovými vyrovnávacími směsmi se CN 94 musí aplikovat neředěný).

CN 94 naneste přímo v tenké vrstvě štětcem, aby se zabránilo vzniku kaluží. V závislosti na povětrnostních podmínkách a podmínkách na stavbě je možné pokračovat v práci po cca 2 až 4 hodinách.

step_1

Soubory ke stažení

 
H301 - Toxický při požití.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H331 - Toxický při vdechování.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; Směs isothiazolinonů (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

dot