Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CL 51 Express 1-K 5 kg

Jednosložková hydroizolace

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CL51_5kg_CSH.jpg
CL51_5kg_CSH.jpg
Kód výrobku 146000513
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
634 Kč
524 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 634 Kč
Expedice:
skladem 70 ks
ks 

Popis Ceresit CL 51 Express 1-K

Jednosložková elastická těsnicí hmota Ceresit CL 51 Express 1-K pod keramické obklady a dlažbu v interiéru

Vlastnosti Ceresit CL 51 Express 1-K

  • vodotěsná a elastická
  • lepení obkladů už po 4 hodinách
  • překlenuje trhliny v podkladu
  • pro podlahová vytápění
  • na sěny i podlahy v interiéru

Oblasti použití Ceresit CL 51 Express 1-K

Hydroizolace Ceresit CL 51 Express 1-K je určena k povrchovému bezešvému utěsnění podkladů před lepením obkladů a dlažeb keramických, gresových (savých) i z kameniny na místech zatížených vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, toalety, sprchy a prádelny. Může být použita na cementové potěry, cementové a vápenno-cementové omítky, stejně jako pórobeton, anhydritové a sádrové podklady, podlahové vyrovnávací hmoty, sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité desky a OSB desky. Materiál je přímo připravený ke zpracování. Hydroizolace Ceresit CL 51 Express 1-K splňuje nároky pro izolace lehkého typu.

Video 

Soubory ke stažení


H301 - Toxický při požití.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H331 - Toxický při vdechování.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

dot