Menu Výrobci Přejít na filtr

AgroBio NORAT ATG granule 150g /008061/

Voskové granule pro hubení myší, potkanů a krys.

obrázky mohou být ilustrační
NORAT-ATG_2018_3x50g.jpg
NORAT-ATG_2018_3x50g.jpg
Kód výrobku 133500194
VýrobceiAgroBio Opava

AgroBio Opava působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje malospotřebitelského balení produktů pro dům a zahradu určených především pro zahrádkáře a drobné zemědělce. Vyrabí produkty určené pro péči o dům a zahradu: produkty na ochranu rostlin, hnojiva, enzymatické a bakteriálnípřípravky, travní směsi, speciální pomocné přípravky, zahradní textilie, umělé travní koberce, doplňky pro dům a zahradu, pracovnírukavice, zahradní nářadí, aj.

Parametry produktu:
Váha
0.15 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
76 Kč
63 Kč
Doporučená cena vč. DPH
86 Kč
Expedice:
skladem 13 ks
ks 

Popis AgroBio NORAT ATG granule 150g /008061/

Požerová nástraha k hubení myší domácích, potkanů a krys ve formě voskových granulí.

Účinná látka: brodifacoun

Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti hlodavcům (myši, krysy, potkany, aj.)


Proč jej použít?

 • hubení hlodavců pomocí voskových granulí
 • Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy - po požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne na vnitřní vykrvácení.
 • působí již jednorázovým použitím
 • jsou velmi dobře přijímány a úhyn nastává mezi 4-10 dnem po přijetí smrtelné(letální) dávky (účinnost prokázaly pokusy činnosti provedené VÚRV Ruzyně v roce 2017 (Norat ATG a Norat H)
 • nevyvolávají obranný reflex.
 • jsou hydrofobnní (odpuzuje vodu)
 • ve složení převládá sušená mrkev = chutná pro hlodavce
 • díky parafinovému (voskovému) obalu se pelety nerozpadají po dobu nejméně 5 dní, a proto jsou vhodné pro použití ve vlhkých podmínkách - všude tam, kde běžné granulované přípravky, z důvodu zvýšené vlhkosti, nelze použít
 • obsahuje hořké ochucovadlo Bitrex, které zabraňuje požití nástrahy lidmi nebo domácích mazlíčků

Jak jej použít?

 • Myš domácí: max. 20 g granulí
 • Potkan obecný (dospělec): max. 60 g granulí
 • nástrahy umísťujte na místa výskytu hlodavců - ideálně do speciálních deratizačních staniček
 • ty doplňujte každý 3-8 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány


 Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zaručíte si vždy vysokou bezpečnost při aplikaci a zároveň omezíte možný výskyt lidského pachu na nástraze (ten hlodavcům vadí). Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat.

Parametry AgroBio NORAT ATG granule 150g /008061/

 

 • Balení 150 g
 • Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Krysy, Myši, Potkani
 • Web Skupina produktů Skupina Rodenticidy
 • Web plodina Technické plochy, Venkovní plochy
 • Ekologický ne
 • Mechanický ne
 • Přírodní ne
 • Chemický ano

Soubory ke stažení AgroBio NORAT ATG granule 150g /008061/


1024px-GHS-pictogram-silhouette.svg

Signální slovo: Varování

H373 Může způsobit poškození orgánů – krev - při prodloužené nebo opakované expozici.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použítím si přečtěte údaje na štítku.
P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice [profesionální použití].
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Související produkty

dot