Menu Výrobci Přejít na filtr

AGRO hnojivo CERERIT Hobby Podzim v pytli 5kg

Hnojivo v granulované podobě

obrázky mohou být ilustrační
MDAwODU4X0FHUk9fQ2VyZXJpdF9Ib2JieV9Qb2R6aW1fNWtnXzg1OTI1NDIwMDI2OTQuanBn.jpg
MDAwODU4X0FHUk9fQ2VyZXJpdF9Ib2JieV9Qb2R6aW1fNWtnXzg1OTI1NDIwMDI2OTQuanBn.jpg
Kód výrobku 133000083
VýrobceiAGRO CS

Značka AGRO je dlouholetým garantem vynikající kvality a maximální funkčnosti. Zárukou kvality značky AGRO jsou dlouholeté zkušenosti ve vývoji a výrobě substrátů a hnojiv, vlastní zkušenosti v pěstitelské činnosti a vlastní akreditovaná laboratoř s uznávanými profesionály z oboru.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
268 Kč
221 Kč
Expedice:
skladem 7 ks
ks 

Popis HNOJIVO AGRO CERERIT HOBBY PODZIM 5 KG

Hnojivo je vhodné pro podzimní přihnojení všech rostlin na zahradě, např. ovocných stromů, vinné révy, drobného ovoce - jahod a borůvek, okrasných rostlin - růží a hortenzií, konifer i listnatých stromů a keřů.

Hnojivo je možné použít v ekologickém zemědělství pro pěstování bioproduktů. Zvyšuje odolnost proti vymrzání, podporuje vyzrávání plodů, obsahuje koncentrované živiny = menší spotřeba hnojiva.

Toto hnojivo je možné použít také na jaře pro základní hnojení, např. před výsadbou brambor, okurek apod nebo k přihnojení během vegetace jako zdroj draslíku a hořčíku.

Doporučené dávkování:

okrasné keře a stromy: 10 - 15 g/m2
ovocné keře a stromy: 10 - 20 g/m2
růže, hortenzie, ibišky, azalky: 5 - 10 g/m2
brambory a zelenina: 15 - 20 g/m2
réva: 10 - 20 g/m2
trvalky: 5 - 15 g/m2

Uvedené dávky jsou orientační, při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby živin a aktuální potřeby rostlin. Při předávkování hrozí jejich poškození.
Hnojivo rovnoměrně rozhoďte na plochu a zapracujte do půdy.
Neaplikujte na mokré listy rostlin!

 

Bezpečnostní pokyny

 

     1024px-GHS-pictogram-acid.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky

 

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
(Číselný kód pokynů nemusí být na označení uveden.)
(Pokyny P101, P102 a P501 nemusí být uvedeny na označení výrobku
určeného pro profesionální použití.)

dot