Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CM 11 Comfort 25 kg

Tenkovrstvé lepidlo k lepení obkladů a dlažeb

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CM11.jpg
CM11.jpg
Kód výrobku 146000602
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
159 Kč
131 Kč
Expedice:
skladem 301 ks
ks 

Popis Ceresit CM 11 Comfort

Tenkovrstvé lepidlo Ceresit CM 11 Comfort pro lepení keramických obkladů a dlažby na stabilních podkladech

Vlastnosti Ceresit CM 11 Comfort

  • voděodolné
  • mrazuvzdorné
  • stabilní na svislých plochách
  • pro interiér i exteriér

Oblasti použití Ceresit CM 11 Comfort 

Lepidlo Ceresit CM 11 Comfort je určeno k lepení obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a kamene nenáchylného na probarvení na stabilních a stálých podkladech, jako jsou: beton, cementové potěry, cementové i vápenno-cementové omítky. Je vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Pro kritické podklady a v exteriéru doporučujeme použití odpovídajícího lepidla Ceresit. Pro lepení maramoru a přírodního kamene náchylného na probarvení použijte lepidlo Ceresit CM 15 MARBLE & MOSAICS. Pro spárování použijte spárovací hmoty Ceresit.

Video 

Soubory ke stažení

 
      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte lékaře.
P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot