Menu Výrobci Přejít na filtr

Střešní tmel Ceresit CS 27 BITUMEN 300 ml

Plastickoelastický tmel pro 100% voděodolné tmelení.

obrázky mohou být ilustrační
CS27.jpg
CS27.jpg
Kód výrobku 146000366
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
0.30 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
159 Kč
131 Kč
Expedice:
skladem 10 ks
ks 

Popis Ceresit CS 27 BITUMEN

Plasto-elastická těsnící hmota Ceresit CS 27 BITUMEN na bázi polymerů a bitumenu

Vlastnosti Ceresit CS 27 BITUMEN

 • Vynikající adheze k většině materiálů
 • Snadné nanášení
 • Po vytvrzení si zachovává pružnost
 • Těsněné povrchy mohou být vlhké
 • Tixotropní hmota – bez difuze nebo stékání
 • Bez azbestu
 • Chrání proti korozi a vlhkosti
 • Nehořlavé (při správném použití)
 • Vynikající izolační vlastnosti

Oblasti použití

Pro lepení a opravy různých povrchů, jako jsou bitumenové povrchy, izolační desky, plast, beton atd. Přilnavost produktu je dobrá i při nízkých teplotách a na vlhkých plochách. Produkt je mimořádně vhodný pro opravy střech, drenážních prvků, komínů atd. Těsnicí hmotu je možno použít také při stavbě skleníků, pro utěsňování základů a pro jiné podzemní izolace. Vytvrzená těsnicí hmota je odolná vůči UV záření, trvalé vlhkosti a povrchovému tření a tlaku.

 • Utěsňování střešních spojů, spár a prasklin
 • Utěsňování spojů mezi drenážemi a střešními prvky
 • Rychlé opravy netěsností střešních prvků
 • Lepení všech typů krytin za studena
 • Nouzové opravy i během deště
 • Spojovací spáry ve stavebnictví

Soubory ke stažení

 Technické informace

 • Nevytvrzený produkt
 • Systém: SBS modifikovaný bitumen
 • Hustota (ISO 1183): 1,27-1,32 g/cm3
 • Aplikační teplota: +3 °C ... +35 °C
 • Rychlost protlačování: 320 g/min.
 • Doba zavadnutí (23 °C, 50 % rel. vl.): 30 minut
 • Rychlost vytvrzování (23 °C, 50 % relativní vlhkost): 0,5 mm / min.
 • Vytvrzený produkt
 • Teplotní odolnost: -35 °C ... +80 °C
 • Barva: černá
 • UV odolnost: vynikající
 • Balení: 300 ml

   GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví                        

     GHS02 - hořlavé látky         

 

Signální slovo: Nebezpečí

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

dot