Menu Výrobci Přejít na filtr

Silikonová omítka Ceresit CT 74

Hlazená silikonová omítka pro vnější i vnitřní použití.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CT74-packshot-ECObucket-pl.png
CT74-packshot-ECObucket-pl.png

Varianty

Kód výrobku 147000462
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
1 kg
V balení
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
48 Kč
40 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 48 Kč
Expedice:
do 2-3 dnů
balení po 25.000 kg

Popis Ceresit CT 74

Ceresit CT 74

 • Silikonová omítka
 • struktura „hlazená"
 • zrno 1,5 mm, 2,0 mm či 2,5 mm
 • Balení: 25 kg plastová nádoba

Základní informace *

Omítka Ceresit CT 74 slouží k provádění tenkovrstvých dekorativních omítek na betonových podkladech, tradičních omítkách, při vnitřním použití také na sádrových podkladech, na dřevotřískových či sádrokartonových deskách atp. CT 74 lze rovněž použít jako fasádní povrchovou úpravu v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použití desek z polystyrénu nebo minerální vlny. Omítka CT 74 je vhodná pro použití na místech, kde je žádoucí vysoká paropropustnost. Omítka CT 74 je dostupná v široké paletě barevných odstínů a při řešení fasád doporučujeme intenzivní tmavé barvy používat pouze na menších ohraničených plochách, např. na architektonických detailech.

Spotřeba:

 • zrno 1,5 mm – 2,1–2,5 kg/m²
 • zrno 2,0 mm – cca 3,5 kg/m²
 • zrno 2,5 mm – 3,8–4,0 kg/m²

* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 

Více informací o receptuře BioProtect

Vlastnosti Ceresit CT 74

 • samočisticí (vysoce odolná proti znečištění)
 • vysoce pružná a odolná na proražení
 • vysoká stálobarevnost
 • nízká nasákavost a vysoká paropropustnost
 • vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • BioProtect – odolná vůči plísním, řasám a houbám
 • umožňuje strojové zpracování
 • dodávána ve více než 200 barevných odstínech Ceresit Colours of Nature®

Pracovní postup 

step1

Celý obsah nádoby pečlivě promíchejte. V případě potřeby je možné upravit konzistenci produktu podmínkám aplikace přidáním malého množství čisté vody a opětovným promícháním. Nikdy nepoužívejte zrezivělé nádoby nebo nářadí. CT 74 rovnoměrně naneste na podklad v tloušťce zrna pomocí dlouhého ocelového hladítka drženého pod úhlem. Následně získejte homogenní strukturu krouživými pohyby dlouhým plastovým hladítkem přitisknutým naplocho na povrch, abyste dosáhli vzhledu s hustou strukturou zrna.
Nestříkejte na omítku vodu!
Práci byste měli provádět na jednom povrchu bez přerušení, abyste použili produkt se stejnou konzistencí. Pokud je nutné práci přerušit, podél předem vytyčené linie byste měli aplikovat samolepicí pásku. Následně aplikujte omítku, vytvořte strukturu a pásku s přebývající omítkou strhněte. Po přerušení může nanášení omítky pokračovat v místě přerušení. Okraj předem nanesené omítky lze ochránit samolepicí páskou.

 

Cena a odstíny

Vážení zákazníci,

vyberte si ze vzorníku 211 odstínů Colors of Nature® barevný odstín, který vyhovuje Vašim představám. Následně v přehledu cenových skupin omítek a fasádních nátěrů zjistíte v jaké cenové skupině se daný odstín nachází.

Do poznámky uveďte číslo barevného odstínu, na základě Vašeho výběru Vám bude následně upřesněna cena. 

Ceresit CT 74 prodáváme po celých baleních 25 kg.

Ceresit Colours of Nature®

 

Soubory ke stažení

 

Video ETICS

 

                           1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

                       GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování 

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot