Menu Výrobci Přejít na filtr

Sádrová omítka Rigips Rimano Uni 25 kg šedobílá

Tenkovrstvá sádrová omítka s hlazeným povrchem.

obrázky mohou být ilustrační
641c14630f329c8b62da71e9b1e47d45_medium.jpg
641c14630f329c8b62da71e9b1e47d45_medium.jpg
Kód výrobku 810800025
VýrobceiRigips

Rigips představuje moderní stavební systém, díky němuž lze rychle a efektivně vytvořit krásný a zdravý životní prostor. Nabízí mnoho ověřených stavebních řešení, která splňují požadavky na estetiku, ekologii, pevnost, akustiku, tepelně-izolační parametry, dlouhou životnost, ochranu proti vlhkosti a požáru.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
473 Kč
391 Kč
Expedice:
skladem 33 ks
ks 

Popis Sádrová omítka Rigips Rimano Uni 25 kg šedobílá

  • Rimano UNI je hlazená sádrová omítka vhodná pro povrchovou úpravu stěn a stropů v interiéru, včetně domácích kuchyní a koupelen. Je zvláště vhodná pro renovace a při výměně oken (úprava ostění a nadpraží). Sádrová omítka je určena pro ruční nanášení.

Vlastnosti Sádrová omítka Rigips Rimano Uni 25 kg šedobílá

  • Sádrová omítka pro povrchovou úpravu stěn a stropů v interiéru
  • Ideální pro zapravení ostění a nadpraží pří výměně oken
     

    GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     

GHS05 - korozivní a žíravé látky         

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

 

Soubory ke stažení

 

Video

dot