Menu Výrobci Přejít na filtr

Neutrální silikon Ceresit CS 26 300 ml

Neutrální silikon pro vysoce namáhané konstrukce, lepení zrcadel.

obrázky mohou být ilustrační
CS26.jpg
CS26.jpg
Kód výrobku 146000376
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
0.30 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
319 Kč
264 Kč
Expedice:
skladem 12 ks
ks 

Popis Ceresit CS 26 NEUTRAL

Jednosložkový, neutrální alkoxy silikon Ceresit CS 26 NEUTRAL pro vysoce namáhané spoje

Vlastnosti Ceresit CS 26 NEUTRAL

 • Dobrá břilnavost k mnoha materiálům bez primárního nátěru
 • Malý zápach během vulkanizace
 • Nekorozivní účinek na kovy
 • Rychle zasychá
 • Odolné vůči vlhkosti a plísním
 • Kompatibilní s vodou ředitelnými a rozpouštědlovými nátěry a laky: bez úniku změkčovadel
 • Odolné vůči ozónu a UV záření

Oblasti použití

Pro utěsňování spojovacích a dilatačních spár ve stavebnictví, utěsňování spojů vystavených vysoké vlhkosti, např. v sanitárních místnostech a v koupelnách, utěsňování spojů mezi sklem a nosnou konstrukcí, průmyslové aplikace jako utěsňovací materiál v automobilovém a lodním průmyslu, jako utěsňovací materiál v elektrickém a elektronickém průmyslu, lepení zrcadel. Má vynikající přilnavost k různým materiálům, jako jsou sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy (hliník, zinek, měď atd.), impregnované nebo natřené dřevo, plasty (PVC, epoxidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (beton, omítka). Pro profesionální použití. Produkt je mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům.

 • Utěsňování spojovacích a dilatačních spojů ve stavebním průmyslu;
 • Utěsňování spojů vystavených vysoké vlhkosti, např. v sanitárních místnostech a v koupelnách;
 • Utěsňování spojů mezi sklem a nosnou konstrukcí;
 • Průmyslové aplikace jako utěsňovací materiál v automobilovém a lodním průmyslu;
 • Jako utěsňovací materiál v elektrickém a elektronickém průmyslu;
 • Lepení zrcadel.

Soubory ke stažení

 Technické informace

 • Max. roztažení: 250 %
 • Pohybová schopnost: 25 %
 • Obnovení při max. roztažení: 98 %
 • Tvrdost (Shore A, ISO 868): 18
 • Modul pružnosti při 100 % roztažení: 0,36 N/mm2
 • Nevytvrzený silikon
 • Systém: alcoxy
 • Hustota (ISO 1183): 1,01-1,03 g/cm3
 • Aplikační teplota: +5 °C ... +40 °C
 • Rychlost protlačování: 350g/min
 • Smrštění během vytvrzování (ISO 10563): < 3,2%
 • Doba zavadnutí (23 °C, 50 % rel. vl.): max. 25 min.
 • Rychlost vytvrzování (23 °C, 50 % relativní vlhkost): 1-2 mm/24h
 • Vytvrzený si likon
 • Teplotní odolnost: -40°C ... +150°C (Teplota vyšší než 50°C může mít vliv na barvu a elastické vlastnosti)
 • Balení: 300 ml

       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

       GHS07 - dráždivé látky

                                                        

Signální slovo: Varování

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

 

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

dot