Menu Výrobci Přejít na filtr

Lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85 25 kg

Lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CT85.jpg
CT85.jpg
Kód výrobku 146000746
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
214 Kč
177 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 214 Kč
Expedice:
skladem 1 085 ks
ks 

Popis Ceresit CT 85

Speciální tenkovrstvá malta k lepení polystyrénových desek a následnému zhotovení armovací vrstvy vyztužené síťovinou se skelným vláknem v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS)

 • Spotřeba:
 • lepení desek: cca 5,0 kg/m²
 • výztužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
 • 25 kg papírový pytel

Základní informace Ceresit CT 85

Malta Ceresit CT 85 je určena k lepení desek z pěnového polystyrénu a k aplikaci armovací vrstvy vyztužené síťovinou se skleným vláknem v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm. Ceresit CT 85 je modifikovaná mikrovlákny a je více odolná proti prudkému vyschnutí a následnému vzniku smršťovacích trhlin nebo vypraskání. K zateplování minerální vlnou použijte maltu CT 87 nebo CT 190.

Vlastnosti Ceresit CT 85

 • vysoce mechanicky odolná
 • vodostálá a mrazuvzdorná
 • vysoká přilnavost k minerálním podkladům i polystyrénu
 • odolná vůči prudkému vyschnutí a vzniku trhlin
 • odolná vůči povětrnostním vlivům
 • vyztužená vláknem
 • paropropustná
 • flexibilní

Pracovní postup


Příprava podkladu

Příprava zesílené vrstvy – po vytvrzeníl epidla (po 2–3 dnech) se desky musí upravit brusným papírem a dodatečně upěvnit pomocí mechanických kotev.

Příprava a nanášení malt
CT 85 nasypte do odměřeného množství čisté studené vody a pomalu promíchejte elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Aplikace zesílené vrstvy: připravená malta ve vrstvě silné 2–3 cm se musí nanesést na celý povrch desky pomocí hladkého dlouhého ocelového hladítka. Sklotextilní síť by měla být nanesena na čerstvou maltu (s přesahem pásů 10 cm).

Vyplnění sítě
V dalším kroku se čerstvě nanesená síť, která byla zapracována do vrstvy lepicí malty, musí pečlivě vyhladit dlouhým ocelovým hladítkem.

Dlaší vrstvu lze nanést (tloušťka 1 mm) a vyhladit tak, aby zcela skryla výstužnou vrstvu sítě.

step-1-1_85

step-2-2_85

step-3-optional_85

 

Soubory ke stažení

Video ETICS

 

    GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/

dot