Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN Polyuretanové lepidlo Power Kleber D4 Den Braven 300 ml /00432RL/

Vysokopevnostní PU lepidlo na dřevo.

obrázky mohou být ilustrační
power-kleber-pu-lepidlo-d4.png
power-kleber-pu-lepidlo-d4.png
Kód výrobku 144500290
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.30 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
199 Kč
164 Kč
Expedice:
do 2-3 dnů
ks 

Popis Polyuretanové lepidlo Power Kleber D4 Den Braven 300 ml /00432RL/

Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Tlumí hluk a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti.Není agresivní k podkladu, odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům.

Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.). Lepení lakovaných a nesavých povrchů.K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

Vlastnosti Polyuretanové lepidlo Power Kleber D4 Den Braven 300 ml /00432RL/

  • Po vytvrzení lze brousit a přetírat
  • Odolné vůči vodě, třída namáhání D4 dle normy ČSN EN 204
  • Materiál – polyuretan, bez obsahu rozpouštědel
  • Odolné běžným chemikáliím
  • Extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř ke všem povrchům i k vlhkým podkladům
  • Těžce zápalné

Soubory ke stažení Polyuretanové lepidlo Power Kleber D4 Den Braven 300 ml /00432RL/

 

       1024px-GHS-pictogram-silhouette.svg                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

 GHS08 - látky nebezpečné                 GHS07 - dráždivé látky
 pro zdraví         

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny
H373 - Může způsobit poškození orgánů

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P332 - Při podráždění kůže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P284 - [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal.

dot