Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit chemická kotva polyester Pattex CF 850, 300 ml

Dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení v interiéru.

obrázky mohou být ilustrační
Pattex CF850 300ml.jpg
Pattex CF850 300ml.jpg
Kód výrobku 145000101
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
0.30 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
299 Kč
247 Kč
Expedice:
do 2-3 dnů
ks 

Popis Pattex CF 850

Chemická kotva Ceresit Pattex CF 850 je dvousložková chemická malta pro rychlé a snadné kotvení.

Oblasti použití Pattex CF 850

Pattex CF 850 a CF 920 jsou určené pro pevné ukotvení ve všech typech materiálů, zejména tam, kde jiné systémy nefungují: beton, duté cihly, prachovité či rozpadající se zdi, stěny nerovnoměrné konzistence. Vhodné všude tam, kde potřebujete upevnit velkou zátěž. Nahrazuje tradiční ukotvení a mechanická řešení (hmoždinky). Rychlé použití se standardní pistolí.

Pattex CF 850 polyester

je určen k univerzálnímu použití, je rychleschnoucí, vhodný pro střední a vyšší zatížení, s omezenou chemickou odolností, není doporučen pro kotvení v mokrém a vodou zaplněném prostředí, má velmi dobré tepelné a mechanické vlastnosti.

Pattex CF 920 vinylester

nabízí následující výhody: protipožární odolnost F 120, velmi dobré tepelné a mechanické vlastnosti, nejvyšší chemická odolnost reagující pryskyřice, národní a evropské osvědčení k použití na cihlové zdivo a beton.

Technické informace

  • Skladování:
    • CF 850: 12 měsíců při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém místě
    • CF 920: 18 měsíců při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém místě
  • Balení:
    • CF 850: 165ml promo set, 300ml kartuše
    • CF 920: 280ml, 420ml kartuše

Soubory ke stažení

 
                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

                      GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot