Přejít na filtr

AGRO Cererit vent. pytel 10 kg /00308/

Hnojivo pro okrásné rostliny, dřeviny a zeleninu.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
7c0b3ab7dcd5142020d38e85040b5eca_1600.jpg
7c0b3ab7dcd5142020d38e85040b5eca_1600.jpg
Kód výrobku 133000055
VýrobceiAGRO CS

Značka AGRO je dlouholetým garantem vynikající kvality a maximální funkčnosti. Zárukou kvality značky AGRO jsou dlouholeté zkušenosti ve vývoji a výrobě substrátů a hnojiv, vlastní zkušenosti v pěstitelské činnosti a vlastní akreditovaná laboratoř s uznávanými profesionály z oboru.

Parametry produktu:
Váha
10 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
299 Kč
247 Kč
Expedice:
skladem 3 ks
ks

Popis AGRO Cererit vent. pytel 10 kg /00308/

Bezchloridové hnojivo s obsahem hořčíku zajišťuje vyšší úrodu a lepší vybarvení plodů, ideální k základnímu hnojení a přihnojování během vegetace, vhodné pro rostliny citlivé na chlór (plodová zelenina, květiny).

Dávkování AGRO Cererit vent. pytel 10 kg /00308/

  • 1 kg hnojiva vystačí cca na 10-100 m2 dle typu rostliny.

 

Bezpečnostní pokyny

 

     1024px-GHS-pictogram-acid.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky

 

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
(Číselný kód pokynů nemusí být na označení uveden.)
(Pokyny P101, P102 a P501 nemusí být uvedeny na označení výrobku
určeného pro profesionální použití.)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot